Направи стартова страница Добави към предпочитани RSS
начало | Кандидат-студентска кампания| Информация за прием на кандидат-студентски документи и такси на СУ "Климент Охридски"

Информация за прием на кандидат-студентски документи и такси на СУ "Климент Охридски"

Информация за прием на кандидат-студентски документи и такси на СУ
/© Владислав Димитров

Регистрирането за конкурсните изпити става със следните документи:

Заявление за явяване на кандидатстудентските изпити за учебната 2010/2011 г. (по образец);

Лична карта на кандидат-студента;

Квитанция за платена такса за участие в изпитите (30 лв. за изпит).

БНБ – ЦУ

IBAN: BG52 BNBG9661 3100 1743 01

Банка: БНБ; BIC CODE: BNBGBGSD

Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски”

Задължено лице (вносител): трите имена на кандидат-студента.

Такса за явяване на кандидатстудентски изпити за учебната 2010/2011

ЗАПОВЕД № РД 27-1052/23.12.2009 г.

На основание чл. 1 от Постановление № 117 от 16 май 2009 г. на Министерския съвет

НАРЕЖДАМ:

1. Таксата за явяване на кандидатстудентските изпити за учебната 2010/2011 година да е в размер на 30 лв. за всеки изпит;

2. От такса за кандидатстудентски изпити се освобождават: кръгли сираци (до 25-годишна възраст), инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди, лица, пребивавали до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца от системата на МОН, и майки с три и повече деца. Всеки конкретен случай се удостоверява със съответните документи;

3. Таксата за кандидатстудентските изпити може да бъде внесена и по банков път в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банковата сметка на СУ „Св. Климент Охридски”:

БНБ – ЦУ
IBAN: BG52 BNBG9661 3100 1743 01
Банка: БНБ; BIC CODE: BNBGBGSD
Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски”
Задължено лице (вносител): трите имена на кандидат-студента

4. Внесена такса за явяване на кандидатстудентски изпити не се възстановява.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на доц. д-р М. Шишиньова – зам.-ректор по учебната дейност и председател на ЦК на КСК.
Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на гл. счетоводител и на началника на Учебен отдел.

График за провеждане на изпититите в СУ

Бюра за прием на кандидат-студентски документи на СУ в страната:

Център за кандидатстудентска подготовка и информация

Благоевград, ул. "Ив. Михайлов" 66, ЮЗУ, I Учебен корпус, тел. 0887/886 012;

Бургас, бул. "Хр. Ботев" 48, (Военен клуб), тел. 0888/305 539; 0889/598 584; 0889/184 679 и 0885/754 496;

Варна, ул. "Хр. Ботев" 3 А (ЦИО "Вектор" зад Полиграфията), тел. 052/602 183 и 052/612 266;

Видин, ул."Ал. Батенберг" (салон на ж.п. гара), тел. 0887/327 768 и 0887/473 345;

Велико Търново, ул. „Бачо Киро” 2, Читалище „ИСКРА”, тел. 0889/720 553 (за времето от 11.01.2010 до 15.05.2010 г.)
ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", Учебен корпус № 5, зала 400, тел. 0889/720 553 (след 14.06.2010 г.);

Враца, Педагогически колеж, І учебен корпус, тел. 092/641 086 и 0886/981 155 (за времето от 11.01.2010 до 14.06.2010 г.)
ул. "Антим І" 12, СОУ "Козма Тричков", тел. 092/624 113 и 0886/981 155 (след 14.06.2010 г.);

Габрово, Площад "Първи май" № 1, ет. 2. (над редакцията на в-к "Сто вести"), тел. 0889/510 557 (за времето от 11.01.2010 до 14.06.2010 г.)
ул. "Х. Димитър" 4, Технически университет - Ректорат, тел. 066/ 800 375 и 0889/510 557 (след 14.06.2010 г.);

Добрич, ул. "България" 11, (РПЦ - Дом на учителя), тел. 058/602 760;

Казанлък, Хуманитарна гимназия "Св. Св. Кирил и Методий", тел. 0431/62 567; 0878/799 297 и 0898/309 636;

Кърджали, СОУ "Отец Паисий", тел. 0361/6 59 12 и 0886/676 146;

Кюстендил, ул. "Заимов" 2, тел. 0894/831 408;

Ловеч, ул."Съйко Съев" 31 (Технически колеж), тел. 0886/430 997 и 0899/852 127;

Монтана, ул."Трети март" 98, ет. 1 (Младежки дом), тел. 0888/932 484 и 0888/630 775;

Пазарджик, ул. "Болнична" 17 (Бивш медицински факултет, вход от страната на болницата), тел. 034/444 600 и 0898/831 917;

Перник, Природо-математическа гимназия "Хр. Смирненски", кв. Монте Карло № 1, тел. 076/608 766 и 0887/060 375;

Плевен, бул. "Русе" 10 А (Сградата на асансьорни сервизи), тел. 0898/684 844 и 0889/223 961 (за времето от 11.01.2010 до 14.06.2010 г.)
бул. “Дойран” 77, (Военен клуб), тел. 0898/ 684 844 и 0889/ 223 961 (след 14.06.2010 г.);

Пловдив, ул. "Цанко Дюстабанов" 25 (сградата на Техн. университет - филиал Пловдив), тел. 032/659 502 и 0888/645 158;

Разград, ул. Н. Вапцаров" № 10 (Общежитие за средношколци), тел. 0878/942 491 (за времето от 11.01.2010 до 14.06.2010 г.)
ул. "Антим І" № 1, Читалище "Развитие", тел. 0878/942 491 (след 14.06.2010 г.);

Русе, ул. Николаевска" 66, ет. 1 (Стоматологията), тел. 0885/739 527;

Свищов, ул. "Цар Освободител" 23, ет. 2, тел. 0899/147 784 и 0898/524 365;

Силистра, бул. "Македония" 121 (ПГСУАУ "Атанас Буров"), тел. 086/823 025 и 0889/909 141;

Сливен, ул. "Цар Освободител" 5 (Военен клуб), тел. 0889/533 030 и 0889/533 131;

Смолян, бул. "България" 58, ет. 2, ст. 11 (Бивш профсъюзен дом), тел. 0301/63 763;

София, бул. "Витоша" 134, ХХІІ СОУ " Г. С. Раковски ", тел. 02/954 46 61 и 0887/060 375;
МГУ „Св. Йоан Рилски”, Студентски град, Център за обучение и квалификация, тел. 0887/060 375

Стара Загора, ул. "Армейска" 9, (в сградата на Института за квалификация на учители, до Музикалното училище), тел. 042/257 103 и 042/646 107;

Търговище, Читалище "Напредък", бул. "Ст.Мавродиев", ет. 2, тел. 0887/927 463;

Хасково, Народно ч-ще "Заря", ет. 1, (Централен вход), тел. 038/665 413 и 0887/035 598;

Шумен, ул. "Съединение" 105 (Младежки дом), тел. 054/877 532 и 0887/225 112;

Ямбол, ж.к Диана, Студентски общежития, блок 14, тел. 046/669 187; 046/669 184 и 0886/853 731.

Още по темата на Diploma.bg:

Кандидат-студентската кампания на СУ започва през месец януари 2010 г. 

Коментари 0 коментара
Коментрай
    Напиши коментар
Име
Фамилия
E-mail
  (Няма да се публикува)
Възраст
Град

Акценти

За нас Реклама Отговорности Контакт