Направи стартова страница Добави към предпочитани RSS
начало | Следдипломна квалификация| Институт за следдипломна квалификация (ИСК) при УНСС

Институт за следдипломна квалификация (ИСК) при УНСС

Институт за следдипломна квалификация (ИСК) при УНСС

Институтутът за следдипломна квалификация (ИСК) е отделение при Университета за национално и световно стопанство и има над 38 години традиции и опит в продължаващото обучение, професионалната квалификация и консултирането на български и чуждестранни граждани.

ИСК е сертифицирана институция по ISO 9001:2000 от "Муди интернешънъл" със сертификат за внедряване на система за управление на качеството, който обхваща „Следдипломно обучение, управление на проекти и консултиране”.

ИСК е доказан лидер в следдипломното обучение по икономика, мениджмънт и право, с гарантирано качество според изискванията на европейските стандарти.

Ние разполагаме с висококвалифициран екип от специалисти, готов да осигури съвременно, гъвкаво, продължаващо обучение, и мощен консултантски потенциал, ориентирани към изискванията на различни категории потребители.

Вниманието и основните ни усилия са насочени към обучението на ръководители на висше и средно равнище, мениджъри в частния и публичния сектор, в общини и държавни институции.

Даваме възможност за придобиване на нова квалификация, повишаване на притежаваната, както и актуализиране на професионалните знания, а на успешно завършилите курсовете издаваме свидетелства или удостоверения за професионална квалификация, регистрирани и признати от МОН, както и сертификати на български и английски език.

Главните задачи, които си поставяме, са съсредочени преди всичко в организиране на курсове според потребностите на практиката, участия в изготвянето и реализирането на международни проекти, участия в сдружения с нестопанска цел.

Приоритетите, залегнали в идейната ни концепция, се изразяват в придобиване на знания и умения, адаптивни към променящата се среда, чрез създаване на гъвкава и ефективна организация на учебния процес. Изграждането на персонален подход към клиентите ни позволява да осъществяваме непосредствена връзка между преподаването, тренинга и консултирането.

Ето защо постигаме креативно мислене, притежаваме способност да анализираме комплексните процеси в българската икономика и формираме култура на обучаваща институция, способна да открива промените, да ги обяснява, да влияе върху тях и да продължава да се учи, защото ние ви предлагаме това знание, което притежаваме.

ИСК създава надеждна основа за пожизнена кариера на обучаваните и решава качествено проблемите на клиентите в един несигурен свят.

ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС

тел. (3592)8621069, факс (3592)8627447;
E-mail: ips@ips.bg

Интернет страница: http://www.ips.bg/index.html
 

Коментари 0 коментара
Коментрай
    Напиши коментар
Име
Фамилия
E-mail
  (Няма да се публикува)
Възраст
Град

Акценти

За нас Реклама Отговорности Контакт